İstanbul 95 Ev Ziyareti Temelli Aile Rehberliği Programı

Önleyici Müdahale Çalışmaları

Ev Ziyareti Temelli Aile Rehberliği programı, 2017-2020 yılları arasında Bernard van Leer Vakfı’nın Türkiye’de desteklediği İstanbul95 programı çerçevesinde geliştirilmiş ev ziyareti-temelli bir programdır. 

Proje ekibinde Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Feyza Çorapçı, Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu, Eğitim Bilimleri Bölümü’nden Doç. Dr. Z. Hande Sart, Dr. Bengü Börkan ve Dr. Nihal Yeniad Malkamak, Ekonomi Bölümü’nden Prof. Dr. Fikret Adaman ve Doç. Dr. Burçay Erus, Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden araştırmacı Hande Benveniste ve Psikoloji Bölümü doktora öğrencisi Burcu Buğan yer alıyor.

Bu programın amacı, doğum öncesinden başlayarak ilk 3 yıl boyunca yapılan düzenli ev ziyaretleri kapsamında çocuk gelişimini ve anne-çocuk ilişkisini güçlendirmektir. Programın hedef kitlesi 0-3 yaş çocuğu olan düşük eğitim ve gelir düzeyine sahip ailelerdir.

Bernard van Leer Vakfı, 1949 yılındaki kuruluşundan bugüne sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı konumdaki çocukların olanaklarını arttırmayı hedeflemiştir. Vakıf 2015-2020 döneminde dünyanın pek çok ülkesinde, kentte yaşayan ve kenti yönetenleri şehre 3 yaşında bir çocuğun gözünden, 95 santimden bakmaya teşvik etmektedir. Çünkü, 3 yaşında bir çocuk için yaşanabilir kentler herkes için yaşanabilir kentlerdir. 

Bu programının Türkiye’deki uygulaması olan İstanbul95, şehirdeki ilçe belediyelerinin yürüttükleri çocuk ve ebeveynleri destekleyici program ve projelerin var olan kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamıştır. Ev Ziyareti Temelli Ebeveyn Rehberliği programı da İstanbul95 programının bir parçasıdır. 2017-2020 arasında Beyoğlu, Maltepe, Sarıyer ve Sultanbeyli ilçelerinde 400 aileye doğum öncesinden itibaren ilk 3 yıl boyunca ev ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Ev ziyaretçileri, dezavantajlı mahallelerde yaşayan ailelere beslenme, doğum sonrası stres ve depresyon, çocuk gelişimi konularında bilgilendirme yapmış, anne-bebek ilişkisini güçlendiren etkinlikler ve eğitsel malzemeler yoluyla çocukların gelişimini desteklemiştir.

Programın ilk senesi sonunda elde edilen veriler, ev ziyaretleri ile desteklenen annelerin çocukları ile daha sık oynadıklarına, şarkı söylediklerine ve kitap okuduklarına, bebeklerinin gelişim düzeylerinin de daha ileri düzeyde olduğuna işaret etmektedir.