Ergenlik Döneminde Ebeveyn Sıcaklığı ve Özerklik

Çocuk Yetiştirme Tutumları

Proje Yürütücüleri: Bilge Gençoğlu, Nihan Keşir 

Danışman: Feyza ÇORAPÇI

Ergenlik dönemini kapsayan iki çalışma yürütülmüştür.  Birinci çalışmanın amacı anneden alınan destek ile ergenlerin özsaygısı arasındaki ilişkiyi açıklayan mekanizmaları incelemektir.  Ergenin annesinden aldığı destek sayesinde edindiği farklı duygu düzenleme stratejilerinin açıklayıcı bir mekanizma olup olmadığı bu projede ele alınmıştır.

İkinci çalışmada ergen yaşta çocuğu olan annelerin ergenlik dönemine ve ergenlik dönemindeki özerklik kavramına dair inançlarını ve beklentilerini katılımcıların sosyoekonomik seviyelerini, özellikle eğitim durumlarını, göz önünde bulundurarak araştırmayı amaçlamıştır. Her katılımcı ile birebir ve yüzyüze görüşmeler yapılarak annelerden ergenlik dönemini tanımlamaları, bu dönemin çocukluktan ve yetişkinlikten farkını, “iyi bir ergen” kavramına dair inançlarını, ergenlikteki davranışsal ve psikolojik özerklik konularına dair görüşlerini paylaşmaları istenmiştir.

Yayınlar

Bilge Gençoğlu (2019). Developmentally Supportive Parenting, Self Esteem and Emotion Expressiveness. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bilimleri Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Nihan Keşir (2019). Conceptions of Autonomy Among Low and High Income Turkish Families. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bilimleri Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.