Prof. Dr. Feyza Çorapçı

Eğitim: 

Prof. Dr. Feyza Çorapçı, Psikoloji alanındaki lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi'nden, klinik psikoloji alanındaki yüksek lisans ve doktora derecelerini A.B.D.’deki Purdue Üniversitesi'nden almıştır. Michigan Ünversitesi'nde 2004-2006 yılları arasında doktora sonrası araştırmacı olarak çocuk yoksulluğu üzerine çalışmalar yürütümüştür.

 

ARAŞTIRMA KONULARI

* Çocuk Yetiştirme Tutumları

* Kültüre Bağlı Duygu Sosyalleştirme

* Çocuk Yoksulluğu

* Psiko-Sosyal Önleyici Uygulamalar

* Sanat ve Çocuk Gelişimi

 

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Türkiye’de Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Sosyo-Kültürel ve Psikolojik Öncüllerinin ve Sonuçlarının Kuşaklararası, Kuşak içi ve Gelişim Dönemleri Temelinde İncelenmesi (TÜBİTAK)

Ev Ziyareti Temelli Aile Rehberliği Programının Geliştirilmesi ve Etki Çalışması (Bernard van Leer Vakfı)

İKSV Araştırma ve Etkileşim Alanı Kurulumu, Çocuklar ile Gençlere Yönelik Yaratıcı Atölyeler Programı (İstanbul Kalkınma Ajansı/Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı)

Erken Çocuklukta Çocukların Çevresel Özellikleri ve Gelişim (Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri)

Duygu Sosyalleştirme Üzerine Kültürlerarası bir İnceleme (TÜBİTAK)

Anne-Çocuk İletişimi ve Duygu Sosyalleştirme Süreci (Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri)

 

SEÇİLİ YAYINLAR

Çorapçı, F. (2020). Klinik Psikolojide Korunma ve Önleme: Önleyici Müdahaleler.  M. Eskin, Ç. Günseli Dereboy, N. Karancı (Editörler), Klinik Psikoloji içinde (ss. 563-580). Istanbul: Türk Psikologlar Derneği.

Friedlmeier, W., Çorapçı, F., Susa-Erdogan, G., Benga, O., & Kurman, J. (2019). Cultural variations in maternal regulatory responses during a waiting task. Culture and Brain, 7, 99-125.

Çorapçı, F., Benveniste, H., & Kancal, S. (2018). Does mothers‘ self-construal contribute to parenting beyond socioeconomic status and maternal efficacy? An exploratory study of Turkish mothers. Frontiers in Psychology, 9, 1245-1256.

Çorapçı, F., Friedlmeier, W., Benga, O., Strauss, C., Pitica, I., & Susa, G. (2018). Cultural socialization of toddlers in emotionally charged situations. Social Development, 27, 262-278.

Yavuz, H. M., Yağmurlu, B., Çorapçı, F., & Aksan, N. (2017). Role of temperament, parenting behaviors, and stress on Turkish preschoolers’ internalizing symptoms. Social Development, 26, 109-128

Friedlmeier, W., Çorapçı, F., & Benga, O. (2015). Cultural perspective on emotional development in early childhood. L. Jensen (Ed.), Oxford handbook of culture and development içinde (ss. 127-148). New York: Oxford University Press.

Çorapçı, F. (2012). Ailede duygu sosyalleştirme süreci ve çocuğun sosyoduygusal gelişimi. In M. Sayıl & B. Yagmurlu (Eds.), Ana Babalık: Kuram ve Araştırma içinde (pp. 271-294). Istanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

Tel. No: 
+90 212 359 73 23
E-Posta: 

feyza.corapci@boun.edu.tr

Araştırma Konuları: 

 

 

Seçili Yayınlar: