Türkiye Aile Çocuk ve Ergen Projesi

Çocuk Yetiştirme Tutumları

Proje Yürütücüsü: Deniz Tahiroğlu

Ortak Yürütücüler: Sibel Kazak-Berüment (ODTÜ) ve Aysun Doğan (Ege Üniversitesi)

Bu projenin temel amacı, Türkiye’deki 6-17 yaş aralığındaki çocukların ve ergenlerin bilişsel, sosyal, benlik, duygusal ve akademik gelişimlerinin ailevi ve çevresel faktörler ışığında derinlemesine incelenmesidir. Proje kapsamında Türkiye temsili örneklem belirlenerek, her sınıf düzeyinde 500 olmak üzere toplam 5500 çocuk/ergen ve ailelerinden veri toplanmaktadır. Kullanılan ölçüm araçları ile anne, baba ve diğer aile fertlerinin eğitim durumunun, fiziksel ve ruh sağlığının, çalışma ve sosyo-ekonomik durumunun, çocuk yetiştirme inanışları, tutumları ve davranışlarının çocuk ve ergenlerin gelişimsel sonuçları üzerindeki etkileri iki farklı zaman diliminde değerlendirilmektedir. Bu proje sayesinde çocuk ve ergenlerin gelişimleri üzerinde etkisi olan aileye ilişkin risk ve koruyucu faktörlerin belirlenmesi beklenmektedir. Böylece çocuk/ergenlerin gelişimini destekleyici olarak hazırlanacak aile merkezli önleyici müdahale programlarının hazırlanması hedeflenmektedir.  Proje TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Programı (1003) tarafından desteklenmektedir.