Sosyal Uyumu Güçlendirme Raporu Yayınlandı

 

“Sanat Yoluyla Sosyal Uyumu ve Çokkültürlülüğü Güçlendirme” başlıklı rapor, müzik aracılığıyla göçmen çocukların toplumla bütünleşme sürecini destekleyen ve çokkültürlülük ile kapsayıcı eğitime örnek bir uygulama olan Birlikte Güçlü Sesler Korosu II’nin etki değerlendirmesini yapmayı amaçlıyor. 

Raporu okumak için: https://www.iksv.org/i/assets//iksv/documents/BGSK_rapor_TR_2021.pdf