Okul Döneminde Aşırı Koruyucu Ebeveynlik

Çocuk Yetiştirme Tutumları

Proje Yürütücüsü: Şule Pala Sağlam

Danışman: Feyza ÇORAPÇI

Bu çalışmada annelerin aşırı koruyucu davranışlarının çocukların utanma ve suçluluk duygusu deneyimleme ve ifade etme yoğunluğuna olan etkisi incelenmiştir. Bu çalışmaya 5, 6 ve 7. sınıf öğrencisi 144 katılımcı ve onların anneleri dahil edilmiştir. Ebeveynin aşırı koruma göstermesi ile çocuklarda utanma duygusu deneyimleme ve ifade etme yoğunluğu arasında ilişki bulunmuştur.

Şule Pala Sağlam (2016). School-Aged Children’s Experience And Expression Of Shame And Guilt: Role Of Age, Gender, Context, Parenting And Socioeconomic Status. Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bilimleri Yüksek Lisans Tezi, İstanbul