Yayınlar

Ulusal ve Uluslararası Makaleler

Kitap/Kitap Bölümleri

 • Çorapçı, F., & Buğan, B. (Basımda). Gelişimsel psikopatoloji perspektifinden çocuk yoksulluğu ve duygu düzenleme. A. Altan, D. Sarıtaş & B. Kaya-Kızılöz (Ed.), Kuramdan pratiğe duygu düzenleme. Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Vural-Yüzbaşı., D., & Buğan-Kısır, B. (under review). Önleyici müdahale programlarının Türkiye’deki tarihçesi. In F. Çorapçı & A. Doğan (Eds.) Önleyici müdahale bilimi: Araştırma ve çocuklara yönelik uygulamalar.
 • Çorapçı, F., Müderrisoğlu, S., Sart, H. & Yeniad N. (2022). Istanbul95: An early childhood initiative to improve child development. In H. Şen & H. Selin (Eds.), Childhood in Turkey: Sociological, educational and psychological perspectives (p. 273-291). Springer.
 • Çorapçı, F. (2020). Klinik psikolojide korunma ve önleme: Önleyici müdahaleler.  M. Eskin, Ç. Günseli Dereboy, N. Karancı (Editörler), Klinik Psikoloji içinde (ss. 563-580). Istanbul: Türk Psikologlar Derneği.
 • Dost-Gözkan, A., Kafescioğlu, N. & Tahiroğlu, D. (Eds.). (2017). Gelişim Psikolojisi ve Terapi Perspektifinden Oyun. İstanbul: Ozyegin Universitesi Yayinlari.
 • Tahiroğlu, D. (2017). Oyun ve bilişsel gelişim. In A. Dost-Gözkan, N. Kafescioğlu, & D. Tahiroğlu (Eds.), Gelişim Psikolojisi ve Terapi Perspektifinden Oyun (12-48). İstanbul: Ozyegin Universitesi Yayinlari.
 • Tahiroğlu, D. (2016). Hayal etmek çocuk işi! Çocukluk döneminde hayal gücü. In Ç. Aydın, T. Göksun,  A. Küntay, & D. Tahiroğlu (Eds.), Aklın Çocuk Hali: Zihin Gelişimi Araştırmaları (297-317). Istanbul: Koc University Press.
 • Aydın, Ç., Göksun, T., Küntay, A., & Tahiroğlu, D. (Eds.). (2016). Aklın Çocuk Hali: Zihin Gelişimi Araştırmaları. Istanbul: Koc University Press.
 • Friedlmeier, W., Çorapçı, F., & Benga, O. (2015). Cultural perspective on emotional development in early childhood. In L. Jensen (Ed.), Oxford handbook of culture and development. New York: Oxford University Press.
 • Çorapçı, F. (2012). Ailede duygu sosyalleştirme süreci ve çocuğun sosyoduygusal gelişimi. In M. Sayıl & B. Yagmurlu (Eds.), Ana Babalık: Kuram ve Araştırma (pp. 271-294). Istanbul: Koc University Press.
 • Çorapçı, F., & Buğan-Kısır, B. (in press). Gelişimsel Psikopatoloji Perspektifinden Çocuk Yoksulluğu ve Duygu Düzenleme. In A.A. Atalay & D.S.Atalar (Eds.) Kuramdan pratiğe duygu düzenleme. Koç University Press.
 • Moses, L.J. & Tahiroglu, D. (2010). Clarifying the relation between executive function and children’s theories of mind. In J. Carpendale, G. Iarocci, U. Müller, B. Sokol, & A. Young (Eds.), Self- and Social-Regulation: Exploring the Relations between Social Interaction, Social Cognition, and the Development of Executive Functions (pp.218-233). Oxford University Press.

Poster ve Sözlü Sunumlar

 • Karan, P., Kömbe-Elazab, Z., Gürdal, L., Çorapçı., F, & Sümer, N. (2022). Sosyo-Duygusal Gelişimde Çocuk Mizacı ile Ebeveynin Ağlamaya Verdiği Tepkilerin Göreceli Rolü. Poster presented at the 3rd Developmental Psychology Symposium, Koç University, Istanbul, Turkey.
 • Yıldız, E. & Tahiroğlu, D. (2022). Pretend Play in Preschoolers: Links to Cognitive and Creative Processes. Oral presentation presented at the 7th Lancaster Conference on Infant and Early Childhood Development, Lancaster University, Lancaster, United Kingdom.
 • Yıldız, E. & Tahiroğlu, D. (2022). Investigating the Interplay between Pretend Play, Theory of Mind and Social Competence in Preschool-Aged Children. Poster session presented at the 7th Lancaster Conference on Infant and Early Childhood Development, Lancaster University, Lancaster, United Kingdom.
 • Buğan-Kısır, B., Çorapçı, F., & Sümer, N. (July, 2022). The role of Turkish mothers’ self-construal on adolescents’ emotion socialization. Oral Presentation. The IACCP, Online Conference.
 • Buğan-Kısır, B., Müderrisoğlu, S., Sart, Z. H., Yeniad, N., & Çorapçı, F. (June, 2022). The role of prenatal household chaos on infant development. Poster presented at the 26th Biennial Meeting of  the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD), Rhodes, Greece.
 • Buğan-Kısır, B., Emre, I., & Çorapçı, F. (2022). HOME 0-3 yaş formu: Pilot çalışmadan bulgular. Poster presented at the 3rd Developmental Psychology Symposium, Koç University, Istanbul, Turkey.
 • Kara, H. Ş. & Tahiroglu, D. (2022). Effect of story content on children's learning processes. Poster presented at the 3rd Developmental Psychology Symposium, Koç University, Istanbul, Turkey.
 • Karan, P., Kömbe-Elazab, Z., Çorapçı., F, & Sümer, N. (2022). Turkish Fathers’ Involvement Matters for Toddlers’ Social-Emotional Outcomes in COVID-19. Poster presented at the  26th Biennial Meeting of  the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD).
 • Buğan, B., Çorapçı, F., & Eroğlu Ada, F. (2022). Socioemotional Development in the Preschool Period: Investigating the Predictive Role of Temperament, Language Development, and Emotion Comprehension, Education and Science, 47(209), 1-23.
 • Buğan, B., Eroğlu-Ada, F., & Çorapçı, F. (2022). Okul öncesi dönemde sosyo-duygusal gelişim: Mizaç, dil gelişimi ve duyguları anlama becerisinin yordayıcı rolünün incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 47, 1-23.