Anne-Çocuk İletişimi ve Duygu Sosyalleştirme Tutumları

Çocuk Yetiştirme Tutumları

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Feyza Çorapçı

Erken çocukluk ve okulöncesi dönem, çocukların dikkatli dinleme ve öğrenme yetilerinin yanı sıra duyguları uygun şekilde göstermeyi, kurallara uymayı ve işbirliği yapmayı hızla öğrendikleri bir dönemdir. Bu projede, çocukların coşku duydukları, keyif aldıkları veya sabırsızlandıkları etkinliklerde duygularını nasıl ifade ettikleri ve annelerin ifade edilen duygulara ne gibi tepkiler verdiklerini inceledik. Duygu sosyalleştirme olarak adlandırılan bu tepkilerin, kültür tarafından kabul gören normlardan nasıl etkilendiği belirlemek için Türkiye, Romanya, İsrail ve A.B.D.’de yaşayan anneler ve çocuklarından anket, mülakat ve doğrudan gözleme dayalı veriler toplanmıştır.