Çocuk Yetiştirme Tutumları

Ergenlik Döneminde Ebeveyn Sıcaklığı ve Özerklik

Proje Yürütücüleri: Bilge Gençoğlu, Nihan Keşir 

Danışman: Feyza ÇORAPÇI

Ergenlik dönemini kapsayan iki çalışma yürütülmüştür.  Birinci çalışmanın amacı anneden alınan destek ile ergenlerin özsaygısı arasındaki ilişkiyi açıklayan mekanizmaları incelemektir.  Ergenin annesinden aldığı destek sayesinde edindiği farklı duygu düzenleme stratejilerinin açıklayıcı bir mekanizma olup olmadığı bu projede ele alınmıştır.

Türkçe

COVID-19’un Çocuk ve Ergenlerin Bilişsel ve sosyal Gelişimleri ile Akademik Hayatlarına Etkileri

Proje Yürütücüsü: Sibel Kazak-Berüment (ODTÜ)

Araştırmacılar: Deniz Tahiroğlu, Aysun Doğan (Ege Üniversitesi), Başak Şahin-Acar (ODTÜ)

Bu projede COVID-19 salgınının anne babalar ve 6-17 yaş aralığındaki çocukları üzerindeki etkileri COVID-19 öncesi verilerle karşılaştırılmıştır.  Proje TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) tarafından desteklenmiştir.

Türkçe