Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Programı

Önleyici Müdahale Çalışmaları

Proje Yürütücüsü: Özge Gündoğudu

Danışman: Feyza ÇORAPÇI

Bu çalışma, yüksek sınav kaygılı 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak davranışsal ve bilişsel yöntemler ile ders çalışma becerileri eğitimi içeren bir grup programının etkinliğini incelemeyi amaçlamıştır.

Yayınlar

Özge Gündoğdu (2013). An Assessment of the Efficacy of a Test Anxiety Coping Program for Middle School Students. Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.