Anaokullarında Sosyal Beceri Programı

Önleyici Müdahale Çalışmaları

Proje Yürütücüleri: Özlem Küçüközdemir, İpek Şentürk

Danışman: Feyza ÇORAPÇI

Bu çalışmada okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik bir sosyal beceri programı geliştirmek ve programın sosyal yetkinlik, duyguları anlama becerileri gibi alanlardaki etkisini araştırmak olmuştur. Bakırköy belediyesine bağlı anaokullarında gerçekleştirilen bu çalışmada 12 haftalık bir program, haftada 1 defa 40 dakikalık oturumlar halinde sınıf ortamında çocuklar ve sınıf öğretmenleri ile uygulanmıştır. Araştırmaya, yaşları 46 ile 74 ay arasında değişen 181 çocuk katılmıştır.

Yayınlar

Özlem Küçüközdemir (2019). Social and Emotional Learning in Preschool Context: A Training Program for Teachers. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

İpek Şentürk (2019). Evaluation of a School-Based Social Skills Program for Improving Preschoolers Socioemotional Competence. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.