COVID-19’un Çocuk ve Ergenlerin Bilişsel ve sosyal Gelişimleri ile Akademik Hayatlarına Etkileri

Çocuk Yetiştirme Tutumları

Proje Yürütücüsü: Sibel Kazak-Berüment (ODTÜ)

Araştırmacılar: Deniz Tahiroğlu, Aysun Doğan (Ege Üniversitesi), Başak Şahin-Acar (ODTÜ)

Bu projede COVID-19 salgınının anne babalar ve 6-17 yaş aralığındaki çocukları üzerindeki etkileri COVID-19 öncesi verilerle karşılaştırılmıştır.  Proje TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) tarafından desteklenmiştir.