Erken Çocuklukta ve Yetişkinlikte Tutumluluk Davranışı

Erken Çocukluk Gelişimi

Proje Yürütücüsü: Ege Kamber

Proje / Tez Danışmanı: Dr. Deniz Tahiroğlu

Araştırmamızda okul öncesi dönemdeki çocukların ve yetişkinlerin tutumluluk davranışlarını incelemeyi amaçlıyoruz. 4-6 yaş arası çocuklarla yürüttüğümüz çalışmamızda çocukların tasarruflu davranarak gelecekteki harcamaları için nasıl birikim oluşturduklarını inceliyoruz. Ayrıca, bilişsel becerilerin ve ebeveyn tutumlarının çocukların tutumluluk davranışının gelişimini nasıl desteklediğini anlamayı hedefliyoruz. Yetişkinlerle yürütülen çalışmamızda ise bahsettiğimiz faktörlerin yetişkinlikte tutumluluğu nasıl etkilediğini anlamaya çalışmaktayız.

Çocuğunuz ile çalışmamıza katılmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Çalışmamız yaklaşık 1 saat sürecek olup bilgisayar karşısında görüntülü konuşma biçiminde yürütülecektir.