Okul Öncesi Dönemde Çevre Koşulları ve Gelişim

Erken Çocukluk Gelişimi

Proje Yürütücüleri: Feyza ÇORAPÇI, Elif Aysimi DUMAN 

Proje Araştırmacıları: Figen Eroğlu Ada, Nihan Sönmez 

Çocuklara güvenlik hissi veren rutinlerden yoksun, düzensiz ve gürültülü çevresel koşullar “kaos” olarak nitelendirilmektedir. Literatürdeki çalışmalar, çevresel kaosun çocukların sosyo-duygusal ve bilişsel gelişimi üzerinde oynadığı olumsuz role dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra, çevresel koşulların davranış üzerindeki etkisinin stresle ilgili bazı genlerdeki varyasyonlarla da değişebildiği gösterilmiştir. Bu projenin birinci amacı, hem ev hem de okul öncesi eğitim kurumlarındaki kaotik çevrenin çocukların bilişsel ve sosyo-duygusal becerileri üzerinde oynadığı rolü araştırmak, ikinci amacı ise çevresel etkenlerin çocukların stres düzeylerine olan etkisini ve bu etkenlerin genetik faktörlerle etkileşimini araştırmak olmuştur.

Yayınlar

Figen Eroğlu Ada (2016). The Role of Home and Child Care Chaos on Children’s Development. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bilimleri Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Nihan Sönmez (2019). The Relationship between Environmental Chaos, Socioeconomic Status and Diurnal Cortisol Levels of Preschoolers. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bilimleri Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.